13 Temmuz 2016 Çarşamba

Ubuntu'da phpMyAdmin Kurulumu

Öncelikle LEMP kurulumu yapılmalıdır, daha önceki yazımda nasıl kurulacağını anlatmıştım. Şu linkten o yazıma ulaşabilirsiniz.

phpMyAdmin, MySQL ile çalışabilen ve arayüzden verilerinizi kontrol ve müdahale etmemizi sağlayan bir yazılımdır.

Öncelikle güncelleme yapalım:
sudo apt-get update

phpMyAdmin yüklemek için
sudo apt-get install phpmyadmin

Parolamızı yazarak kuruluma devam ediyoruz.Kurulum yaparken apache veya lighttpd sunucularından biriniz seçmemizi istiyor, biz Nginx kurduğumuz için burada bir seçim yapmadan kuruluma devam edicez.

phpMyadmin Yapılandırılması

Sitemiz ile phpMyAdmin arasında bir bağlantı oluşturacağız şimdi:
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /usr/share/nginx/html

sudo php5enmod mcrypt
sudo service php5-fpm restart ile tekrar başlatıyoruz.

Nginx'i tekrar başlatıyoruz:
sudo service nginx restart

Tarayıcımıza gelerek http://localhost/phpmyadmin yazıyoruz.
Kullanıcı adı : root
Parola : MySQL için belirlediğiniz paroladır.

Kurulumumuz tamamlandı. :)

EK BİLGİ !

Az önce sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /usr/share/nginx/html komutu ile sembolik link oluşturmuştuk. Şu şekilde ona bakarız :
cd /usr/share/nginx/html
ls -l

Şimdiden kolay gelsin. :))

Linux'a LEMP kurulumu nasıl yapılır ?

LEMP -> Linux, Nginx(Engine X), Mysql ve PHP'nin kısaltmasıdır.

Nginx Kurulumu

Öncelikle bilgisayarımızdaki paketleri güncellemek ile başlayalım
sudo apt-get update

Nginx'i yüklemek için
sudo apt-get install nginx

Nginx'i başlatmak için
sudo service nginx start komutunu kullanacağız.

durdurmak içinsudo service nginx stop
durdurup yeniden başlatmak için : sudo service nginx restart

Şimdi başarılı bir şekilde Nginx yüklenmiş mi diye kontrol etmek için tarayıcımıza
http://localhost/ yada 127.0.0.1 yazalım.

Nginx Ayarları

Default sunucu dosyamızı açalım:
sudo vim /etc/nginx/sites-available/default
Dosya ayarlarını aşağıdaki gibi değiştirelim
varsayılarn root satırınız /usr/share/nginx/html şeklinde gelecektir. O öyle kalabilir. ben /var/www dizinini kullandığım için o ayarı değiştirdim.
autoindex on; ayarı da dizin listelemek için kullanılan bir ayardır. Onuda isteğe bağlı ekleyebilirsiniz.
---
server {
   listen 80 default_server;
   listen [::]:80 default_server ipv6only=on;
   root /usr/share/nginx/html;
   index index.php index.html index.htm;
   server_name server_domain_name_or_IP;
   location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
   }
   error_page 404 /404.html;
   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
    root /usr/share/nginx/html;
   }
       location ~ \.php$ {
       try_files $uri =404;
       fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
       fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
       fastcgi_index index.php;
       fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
       include fastcgi_params;
   }
}
---
Kısacası yukarıdakileri ayarları eklemeniz yeterli olacaktır.
Kaydedip (:wq) , nginx'i yeniden başlatmamız gerekecektir:
sudo service nginx restart

Ayarları test etmek için 
  
sudo vim /usr/share/nginx/www/info.php komutu ile www dizinine info.php adında bir dosya oluşturmuş olduk.İçerisine:

<?php phpinfo(); ?> yazalım. Kaydedip(:wq) çıkalım.
Artık PHP ayarlarınızı http://localhost/info.php tarayıcınızda görebilirsiniz.
MySQL Kurulumu
MySQL, veri düzenleme ve yönetme işlemlerinde kullanılan bir veritabanı sistemidir.

MySQL yüklemek için 
sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

Yüklerken MySQL root parolası soracaktır. Kaçırırsanız daha sonra da parola koyabilirsiniz.
MySQL yükledikten sonra 
sudo mysql_install_db komutu ile aktif hale getiriyoruz.Daha sonra 
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation komutu ile MysQL kurulum dosyasını çalıştırıyoruz. Kurarken root parolası isteyecektir.

Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...
Root parolanızı değiştirmek isterseniz burada değiştirerek işlemlere devam edebilirsiniz.
Daha sonra 

Tüm seçeneklere "y" diyerek MySQL kurulumunu bitiriyoruz.

PHP Kurulumu

PHP, dinamik web sayfaları oluşturmak için kullanılan açık kaynak kodlu bir betik dilidir.

PHP yüklemek için
sudo apt-get install php5-fpm php5-mysql

PHP Ayarları

PHP ayar dosyası /etc/php5/fpm/php.ini dosyasındadır, ayarları değiştirmek için bu dosyayı kullanacağız.
sudo vim /etc/php5/fpm/php.ini
Burada cgi.fix_pathinfo=1 'i bulalım ve değeri 0 olarak değiştirelim. Dosyayı kaydedip(:wq) kapatalım.
Daha sonra
sudo vim /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf dosyası içinde listen = 127.0.0.1:9000 satırını bulup
listen = /var/run/php5-fpm.sock yazarak kayıt edelim.

Değişikliklerin kayıt olması için sudo service php5-fpm restart komutu ile yeniden başlatalım.

İyi çalışmalar :))12 Temmuz 2016 Salı

"Unable to access volume" Hatası

Ubuntu 14.04 LTS sürümünü bilgisayarıma yeniden kurdum. C:'de Windows yüklü ve ayırdığım belli miktarlık alana da Ubuntu'yu yükledim. Ubuntu kullanırken Windowstaki dosyalarıma da erişim sağlayabilmem gerekliydi.

 Lakin aşağıdaki hata ile karşılaştım :

Search your computer and online sources kısmına "Disks" yazıyoruz ve disks'e tıklıyoruz.

Bağlamak istediğimiz volume'u seçerek Additional partition options(kırmızı ok ile gösterdiğim yer) seçeneğine tıklıyoruz.
Açılan seçenekler arasından Edit mount options seçeneğine tıklıyoruz. Automotaic mount options seçeneği ON olarak gelecek onu OFF yapıyoruz. 

Kırmızı ok ile gösterdiğim yer normalde ro (read-only) yazmıyor olacak. Yazılanların sonuna ",ro" ekliyoruz ve OK butonuna tıklıyoruz. 

Artık verilerimiz ulaşabilir halde. Kolay gelsin :))